La fundació Natura Parc cerca particulars amb safaretjos o basses de reg que vulguin instal·lar plataformes salvaocells

24-Febrer-2021
Volen evitar els ofegaments dels animals quan intenten beure.

Si hi estau interessats, vos hi podeu posar en contacte, Projecte Aquila a-Life.